En memòria d'Adrià Chavarria

Adéu, Adrià.

En pocs mesos, una greu malaltia s'ha endut el nostre amic Adrià Chavarria.

Ara natros preparem un acte a la seva memòria obert a la participació de tots i totes els qui ho vulguen fer. Poseus en contacte amb la llibreria si hi voleu participar.

Per exemple, volem presentar el proper número de la revista "Rels" amb un recull dels seus poemes, i moltes altres coses.

Finalment tenim data: 11 de juny a les 8 del vespre.

Al novembre de l'any passat (2008) ens va obsequiar amb un text exquisit a la presentació que vam fer de "Terres de Licorella", i a l'abril d'aquest any (2009) ens va tornar a acompanyar amb motiu de la presentació de la revista "Rels" de la que n'era el director. Molta gent d'aquestes terres en guardarem un bon record. Adéu, Adrià.

Compartir