Nova Guia d'Arnes

Guia d'Arnes. Àngel Solé BorrullLa Diputació de Tarragona ha publicat aquesta nova Guia d'Arnes: 'Tot plegat, una monografia d'aquelles que acosten el lector a la realitat viva dels nostres municipis...'

Aquesta nova guia que publica la Diputació de Tarragona segueix amb l'estructura clàssica que les defineix: per una banda expliquen i detallen les coordenades geogràfiques del poble i del seu terme municipal, i , per l'altra, la seva història local, afegint-hi, a més a més, una descripció de la seva cultura i vida social i unes rutes excursionistes per l'entorn. Tot plegat, una monografia d'aquelles que acosten el lector a la realitat viva dels nostres municipis, però a la vegada, vehiculades a una construcció històrica que va molt més enllà.

Efectivament, aquestes guies, malgrat la seva aparent modèstia, tenen un valor general afegit que va vers la construcció d'una història comarcal i de país prou sòlida i real, ja que, en ser confeccionades per gent professional, arrelada en el territori i amb accés directe a les fonts escrites i orals, possibiliten empreses posteriors de molta més volada, com és una sòlida història de Catalunya que inclogui els pobles i la gent d'un marc que va més enllà de les grans ciutats del país.

Compartir